Hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền

Nhãn hiệu độc quyền sẽ được nhà nước công nhận và bảo vệ khi thực hiện đăng ký với cục sở hữu trí tuệ. Việc đăng ký sẽ dễ dàng và nhanh chóng khi tuân thủ đúng theo mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu độc quyền mà cơ quan có thẩm quyền quy định.

 

Việc đăng ký nhãn hiệu độc quyền cần chuẩn bị đầy đủ các mẫu đơn đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu độc quyền. Những mẫu giấy tờ này do cơ quan cục sở hữu trí tuệ quy định và phát hành. Đơn vị khi đăng ký nhãn hiệu chỉ cần đến trụ sở của cục để xin mẫu hoặc tải mẫu trên mạng về là có thể sử dụng được.

Hiện tại để đăng ký nhãn hiệu độc quyền thì các đơn vị cần chuẩn bị các mẫu giấy sau đây:

Tuân thủ mẫu đơn đăng ký

Mẫu nhãn hiệu xin đăng ký: mẫu đơn này do cục sở hữu trí tuệ quy định và cung cấp. Loại mẫu này cần chuẩn bị 2 bản theo mẫu 04-NH4 theo phụ lục A của thông tư 01/2007/TT-BKHCN.

 

Chứng từ danh sách sản phẩm cần đăng ký để liệt kê chứng từ, Mẫu đăng ký kinh doanh, giấy ủy quyền… Những mẫu giấy này thường các đơn vị sẽ tự thực hiện và không cần quy chuẩn mẫu của cục sở hữu trí tuệ.

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

HOTLINE


HOTLINE:
090 333 5247

FANPAGE

Scroll